Our News
  • Register

Αγαπητοί μας φίλοι , στην σελίδα αυτή μπορείτε να ακούσετε Παιδικούς Χριστιανικούς Ύμνους οι οποίοι είναι καρπός της αγάπης πολλών ανώνυμων αδερφών που ο Κύριος έχει προσθέσει στην Εκκλησία Του. Βασικοί εμπνευστές και εκτελεστές των ύμνων αυτών ήταν και είναι ακόμη οι γνωστοί Αφοί Φραγκοράπτη , Κώστας και Νίκος.

Οι ύμνοι αυτοί είναι "κτήμα" ολόκληρης της Χριστιανοσύνης.

Οι αδερφοί της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Βεροίας , με αγάπη και σεβασμό στην δουλειά των προηγούμενων αδερφών , μετέφεραν τους ύμνους αυτούς σε MP3 με σκοπό να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην διάδοση των ύμνων αυτών και κατά συνέπεια στην ύψωση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού , που είναι και ο μοναδικός Σωτήρας του κόσμου.

Ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν αναληφθεί έδωσε την εξής οδηγία στους μαθητές:
" Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς· σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους." Λουκάς κδ' [24]:49
Τι εννοούσε ο Κύριος λέγοντας τους να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός και να ενδυθούν δύναμη εξ' ύψους;
Η απάντηση δίνεται μέσα από τον λόγο του Θεού.
"και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν." Πράξεις β' [2]:3-4
Εμφανίζονται λοιπόν γλώσσες σαν φωτιά πάνω σε κάθε ένα από τους μαθητές, γεμίζουν με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες, καθώς το Άγιο Πνεύμα τους έδινε. Η επαγγελία του Πατέρα ήταν η έκχυση του Αγίου Πνεύματος.
Σημείο του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι η ομιλία σε ξένες γλώσσες. Βλέπουμε τους 120 στο ανώγειο την ημέρα της Πεντηκοστής να λαλούν σε ξένες γλώσσες. Επίσης την γλωσσολαλιά την βλέπουμε σαν σημείο της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος και στο σπίτι του Κορνηλίου.
"Και εξεπλάγησαν οι εκ περιτομής πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν." Πράξεις ι' [10]:45-46
Υπάρχουν πολλές αναφορές μέσα στην Αγία Γραφή για το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό (ομιλία σε ξένες γλώσσες). Οι ξένες γλώσσες τις οποίες μιλούν όσοι πληρωθούν με το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ακαθόριστες ή αόριστες. Είναι συγκεκριμένες γλώσσες τις οποίες όμως ο λαλών αγνοεί. Αυτό φαίνεται στις Πράξεις β' [2]: 6 – 13, όπου όσοι άκουσαν τους αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής να μιλούν σε γλώσσες μπορούσαν να τις καταλάβουν. Συγκεκριμένα :
"ακούομεν αυτούς λαλούντας εν ταις γλώσσαις ημών τα μεγαλεία του Θεού" Πράξεις β' [2]:11
Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το ανθρώπινο ή τυχαίο αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα που μπορεί να βιώσει κάθε άνθρωπος που το ζητήσει από τον Κύριο στην προσευχή.

Είναι σημαντικό να βαπτισθεί κάποιος στο Άγιο Πνεύμα;
Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική πορεία του πιστού ανθρώπου. Του δίνει εσωτερική δύναμη η οποία είναι απαραίτητη για να προχωρήσει στον αγώνα της πίστεως.
Μετά το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους φοβισμένους μαθητές να μετατρέπονται σε κήρυκες της αλήθειας του Ευαγγελίου. Η δύναμη που είπε ο Κύριος να ενδυθούν ήταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τους έδωσε παρρησία και δεν φοβήθηκαν ποτέ ξανά, αλλά διέδωσαν παντού την αλήθεια και είχαν την δύναμη να μαρτυρήσουν για τον Χριστό.
Μέσα από το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ενεργούν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όπως η προφητεία. Το χάρισμα της προφητείας ενεργεί μέσα στην εκκλησία και ο Κύριος χρησιμοποιώντας αγίους και καθαρούς ανθρώπους παρηγορεί, οικοδομεί, προτρέπει και μαρτυρεί τα μέλλοντα.
Μη αποδοχή του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα οδηγεί σε μια φτωχή Πνευματική ζωή. Ταπεινή λοιπόν προτροπή μας προς καθένα που διαβάζει αυτές τις γραμμές είναι να εκζητήσει το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έτσι ώστε να απολαμβάνει την καθαρή Πνευματική ζωή.

Αγαπητοί μας φίλοι , στην σελίδα αυτή μπορείτε να ακούσετε Χριστιανικούς Ύμνους οι οποίοι είναι καρπός της αγάπης πολλών ανώνυμων αδερφών που ο Κύριος έχει προσθέσει στην Εκκλησία Του. Βασικοί εμπνευστές και εκτελεστές των ύμνων αυτών ήταν και είναι ακόμη οι γνωστοί Αφοί Φραγκοράπτη , Κώστας και Νίκος.

Οι ύμνοι αυτοί είναι "κτήμα" ολόκληρης της Χριστιανοσύνης.

Οι αδερφοί της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Βεροίας , με αγάπη και σεβασμό στην δουλειά των προηγούμενων αδερφών , μετέφεραν τους ύμνους αυτούς σε MP3 με σκοπό να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην διάδοση των ύμνων αυτών και κατά συνέπεια στην ύψωση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού , που είναι και ο μοναδικός Σωτήρας του κόσμου.

Η πόλη της Βεροίας είναι μια γραφική πόλη , είναι μια πόλη η οποία αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή.
Αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 17 ( ιζ' ) και εδάφια 10 μέχρι 15.
Κατά την δεύτερη αποστολική του περιοδεία ο απόστολος Παύλος πριν περίπου 2.000 χρόνια, αφού οι Ιουδαίοι τον έδιωξαν από την Θεσσαλονίκη ήλθε στην πόλη της Βεροίας. Μόλις έφτασε στην πόλη, πήγε στην Συναγωγή των Ιουδαίων.
Οι Ιουδαίοι της Βεροίας ήταν πιο ευγενικοί από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης - οι οποίοι τον είχαν εκδιώξει από την Θεσσαλονίκη - και καθημερινά με πολύ προθυμία μελετούσαν μέσα από τις γραφές αν πραγματικά η διδαχή του αποστόλου Παύλου είναι αληθής.
Από το κήρυγμα του απ. Παύλου πολλοί Ιουδαίοι σώθηκαν. Όχι μόνο Ιουδαίοι, αλλά και πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες και ανάμεσα σ' αυτούς πολλοί επίσημοι.
Βλέπουμε λοιπόν ότι έγινε μεγάλη ευλογία για την πόλη της Βεροίας, με την επίσκεψη του απ. Παύλου. Πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό και το έργο της σωτηρίας του σταυρού.
Πόσο όμορφο είναι μια πόλη να δεχθεί τον Ιησού!
Πόσο σημαντικό είναι μια πόλη να έχει τον Ιησού Χριστό!
Πόσο σημαντικό είναι οι επίσημοι άνθρωποι μιας πόλης να δεχθούν τον Ιησού Χριστό.
Τότε θα έλθει ευλογία σ' αυτήν την πόλη. Θα υπάρχει ειρήνη. Θα υπάρχει αγάπη ανάμεσα στους πολίτες. Μακάρια είναι η πόλη όπου ο κυβερνήτης της σέβεται τον Θεό. Θα την διοικεί με σοφία.
Ο διάβολος όμως υποκίνησε τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης και ήρθαν στην Βέροια όπου αναστάτωσαν τους όχλους εναντίων του Παύλου και των μαθητών. Οι μαθητές όμως φυγάδευσαν τον απ. Παύλο στην θάλασσα και από εκεί πήγε στην Αθήνα.
Η σύντομη αυτή ιστορία μέσα από την Αγία Γραφή έχει πολλά πράγματα να μας διδάξει. Καταρχήν οι εργάτες του ευαγγελίου διώκονται. Βλέπουμε τον απ. Παύλο να φεύγει από την Θεσσαλονίκη κυνηγημένος και έρχεται στην Βέροια, απ' όπου πάλι λόγω των Ιουδαίων φυγαδεύεται στην Αθήνα. Κανείς δεν τον υποδέχθηκε με τιμές. Έτσι εκπλήρωνε στην ίδια του την ζωή το λόγο του Κυρίου: όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς, θα διωχθούν. Επίσης οι άνθρωποι του Θεού δεν μάχονται. Αν συμβεί κάποιοι να θέλουν μάχες και φασαρίες, οι χριστιανοί πάντα απέχουν. Είναι ειρηνοποιοί.

Jesus Christ just before He ascended gave the following instruction to the disciples:
"Behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high.” Luke 24, 49
What dis the Lord meant when He told them to wait for the promise of the Father and must clothed strength on high?
The answer is inside the Word of God.
"And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in diferent languages as the Spirit gave them utterance." Acts 2, 3-4
So fire appear as languages on each of the disciples, filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Holy Spirit gave them. The promise of the Father was the outpouring of the Holy Spirit.
Point of baptism in the Holy Spirit is speaking in tongues. We see in 120 in the upper room on the day of Pentecost to speak in tongues. Furthermore, we see speaking in tongues as a sign of the outpouring of the Holy Spirit in the house of Cornelius as well.
"And the believers from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles for they were hearing them speaking in tongues and extolling God". Acts 10, 45-46
There are many references in the Bible for the baptism of the Holy Spirit and how it is perceived (speaking in tongues). The foreign languages that speak those who are filled with the Holy Spirit are not vague or unfocused. They are specific languages that the speaker doesn’t know. This is shown in Acts 2, 6-13, where those who listened to the apostles on the day of Pentecost to speak in languages they could understand them. Specifically:
"we hear them telling in our own tongues the mighty works of God" Acts 2, 11
So then it is not something human or coincidence but is a very big miracle that can experience every man who asks it from the Lord in his prayer.

Is it important for someone to get baptized in the Holy Spirit?
The baptism in the Holy Spirit is very important for the spiritual progress of the believer . It gives inner strength which is essential to move forward in the road of faith.
After the baptism of the Holy Spirit we see the frightened disciples transformed into preachers of the truth of the Gospel. The power that the Lord said clothed was the power of the Holy Spirit. He gave them boldness and never got afraid again, but spread everywhere the truth and had the power to witness for Christ.
Through the baptism of the Holy Spirit the gifts of the Holy Spirit are acting such as prophecy. The gift of prophecy is acting within the church and the Lord using holy and pure people comforts, strengthens, encourages and witness the future.
Not accepting the baptism of the Holy Spirit leads to a poor spiritual life. So, our humble advise to everyone who reads these lines is to ask the baptism in the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit in order to enjoy a pure spiritual life.

 

The city of Veria is a Biblical city, is a city which is mentioned in the Bible.
It is mentioned in the book of Acts, chapter 17 and verses 10 to 15.
During Paul’s second apostolic tour about 2000 years ago, since the Jews from Thessalonica expelled him , came to the city of Veria. Once arrived in the city, he went to the Synagogue of the Jews.
The Jews of Veria were more polite than the Jews of Thessaloniki - who had him expelled from Thessaloniki - and daily with much eagerness they were studying the scriptures if really the teaching of Paul is true.
From the preaching of ap. Paul many Jews were saved. Not only Jews, but many Greek men and women and among them many VIPs.
So we see that there was a great blessing for the city of Veria, with the visit of ap. Paul. Many people accepted Jesus Christ and His work of salvation on the cross.

How beautiful it is a city to accept Jesus!
How important is a city to have Jesus Christ!
How important are the official people of a city to accept Jesus Christ.
Then will come a blessing in this city. There will be peace. There will be love among the citizens.

Blessed is the city where its governor respects God. He will be a wise administrator.
However, the devil incited the Jews of Thessaloniki and came in Veria where they upseted the citizens against Paul and disciples. But the disciples arranged the escape of ap. Paul in the sea and then he went to Athens.
This brief story through the Bible has much to teach us. Firstly, the workers of the Gospel are prosecuted. We see the ap. Paul to leave Thessalonica chased and comes in Veria, where again due to the Jews escaped to Athens. Nobody greeted him with honors. So he fulfilled in his own life the Word of the Lord: all those who want to live piously, will be prosecuted. In addition, God's people are not fighting. If some happen to want battles and troubles, Christians always abstain. They are peacemakers.

Subcategories

Contact us

  •  10th Merarchias 6 str.
     Veria 59100
  •  +30 23310-65092
  •  +30 6947-825151
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.